LPB zorg(t)

Wij hebben ervaring opgedaan in de begeleiding en advisering in zorgprojecten. De behoefte van het individu en het collectief. Langer zelfstandig kunnen wonen en zorgaanpassingen op maat.
Ook fungeren wij als ‘poortwachter’, de keukentafelgesprekken leveren een schat aan informatie op, om gericht woningaanpassingen en hulpmiddelen voor te schrijven, die ondersteunend zijn voor langere zelfstandigheid.

Overheden, sociale wijkteams, woningstichtingen en partikuliere verhuurders, kunnen LPB inschakelen om advies op maat te leveren en eventueel de complete verbouwingen en aanpassingen in te kopen en te realiseren.